top of page

Strefa dzienna

Podział domu na strefy jest niezwykle istotny. Pozwala on oddzielić przestrzeń wspólną, dedykowaną społecznej aktywności rodziny , od tej intymnej w taki sposób, by każdy z domowników mógł w pełni realizować swoje cele i potrzeby. Strefa dzienna to przestrzeń wspólna, przeznaczona dla całej rodziny i ich gości. To przestrzeń wspólnych posiłków, i rekreacji. Stanowi ona serce każdego domu

bottom of page